CZĘŚCI

Zarząd Waardlanden składa się z radnych z każdej z tych gmin:
Radny Mark de Boer, radny Ton van Maanen, radny Arco Bikker (przewodniczący) i radny Jan Nederveen.

Waardlanden 05 bestuur

(📷 Studio Retusz)

Organizacja operacyjna

The Ustawa o wspólnych ustaleniach (Wgr) jest główną podstawą współpracy między gminami, prowincjami i zarządami wodnymi. Organizacja zarządzania przedsiębiorstwem jest lekką formą współpracy z jednym zarządem. W jej ramach zarząd odpowiada za bieżące operacje biznesowe pod nadzorem gmin. Organizację operacyjną można ustanowić wyłącznie na mocy tak zwanych przepisów kolegialnych. Automatycznie ogranicza to współpracę do wdrażania lub zarządzania operacyjnego, czyli obowiązków prawnych danego kolegium.

Rozporządzenia i statuty

Organizacja

Finansowy

Skargi i raporty

Jeśli nie jesteś zadowolony z naszych usług, czy masz skargę? Jeśli tak, możesz złożyć skargę na piśmie lub pocztą elektroniczną. Można ją wysłać na adres:

Waardlanden
Attn: Koordynator ds. reklamacji
PO Box 555
4200 AN Gorinchem
E-mail: info@waardlanden.nl

Należy pamiętać, że skargi telefoniczne i/lub ustne oraz skargi składane za pośrednictwem mediów społecznościowych nie mogą być przez nas rozpatrywane.

Poniżej można przeczytać i pobrać procedurę składania skarg i powiadomień: