CZĘŚCI
Powrót do przeglądu

Gruz (odpady budowlane i rozbiórkowe) składa się głównie z materiałów kamiennych, drewna, metalu i plastiku. Gruz powstaje podczas budowy lub remontu. Podczas zbierania gruzu rozróżniamy gruz czysty i zanieczyszczony.

Możesz zaoferować gruz na jednym z centra środowiskowe

Co należy gdzie?

Czysty gruz: na składowisko odpadów 

Niezanieczyszczone szczątki, takie jak

 • cegła
 • beton
 • płytki
 • żwir
 • samogłoski
 • materiał ceramiczny
 • murarstwo
 • kamień naturalny
 • kostka brukowa

Zanieczyszczone odpady: zleć ich utylizację podmiotowi komercyjnemu (firmie)

 • zanieczyszczony gruz miesza się ze skażoną glebą (odpady niebezpieczne).
 • gruz nie nadający się do użytku jego materiały takie jak płyty gipsowo-kartonowe, bloczki gazobetonowe i cegły wapienno-piaskowe lub gruz zanieczyszczony szkłem lub smołą.

Ponowne użycie

Czysty gruz jest przesiewany i ponownie wykorzystywany w inżynierii lądowej. Na przykład jako materiał brukowy pod nawierzchnie drogowe i ekrany akustyczne oraz do produkcji betonu i asfaltu. Zanieczyszczone odpady są najpierw czyszczone. Następnie można je ponownie wykorzystać. Materiały takie jak drewno i metal są poddawane recyklingowi. Powstają z nich nowe produkty wykonane z drewna i metalu.