CZĘŚCI
Powrót do przeglądu

Styropian z opakowań (eps) można utylizować oddzielnie w jednym z naszych zakładów utylizacji odpadów. centra środowiskowe. Upewniamy się, że są one poddawane recyklingowi. Na przykład duże kawałki styropianu, które chronią urządzenia elektryczne przed uderzeniami podczas transportu.

Zanieczyszczone opakowania styropianowe, takie jak tacki na mięso, należą do odpady resztkowe. Małe kawałki styropianu można również kupić w sklepie odpady resztkowe do. Styropian nigdy nie należy do pmd (opakowania plastikowe, metalowe, blaszane i pojemniki na napoje).