CZĘŚCI
Powrót do przeglądu

Butelki kaucjonowane można oddawać w dobrze znanych i coraz nowszych punktach zbiórki, takich jak supermarkety. Aby je oddać, kod kreskowy musi nadawać się do zeskanowania, a butelka musi być nieuszkodzona. Oczywiście nakrętka musi być nadal założona.