CZĘŚCI
Powrót do przeglądu

Skóra dachowa i inne materiały dachowe mogą zostać wysłane do jednego z naszych oddziałów. centra środowiskowe przynieść. Jest tu specjalny pojemnik, do którego można je wrzucać. Upewnimy się, że towary zostaną poddane recyklingowi.

Materiał dachowy oddany na składowisko odpadów może zostać wykorzystany do produkcji nowych pokryć dachowych. Przykłady materiałów dachowych obejmują skórę dachową, bitumiczne pokrycia dachowe, żwir dachowy i mastyks.
Nie można zwrócić smoły w opakowaniu jako smoły dachowej, jest to małe odpady chemiczne (kca) i jako takie należy je oddawać. W pojemniku na smołę dachową nie wolno również umieszczać tubek szpachlowych, ponieważ należą one do odpadów resztkowych.