CZĘŚCI
Powrót do przeglądu

Butle z gazem, gaśnice i inne pojemniki ciśnieniowe mogą być dostarczone do jednego z naszych oddziałów. centra środowiskowe przynieść.

Istnieje specjalny punkt zbiórki odpadów, o który należy zapytać kierownika. Dopilnujemy, aby zostały one poddane recyklingowi.

Należy pamiętać, że zbiorniki ciśnieniowe nie są sprzęt elektryczny i elektroniczny (e-odpady).