CZĘŚCI

Segregując odpady, zatrzymujemy mniej odpadów resztkowych. W ten sposób zmniejszamy górę odpadów. Jest to korzystne dla środowiska. Odzyskujemy cenne surowce do ponownego wykorzystania. Nie są one spalane wraz z odpadami resztkowymi. Oddzielone surowce są wykorzystywane do wytwarzania nowych produktów i materiałów.

Oddzielanie odpadów pozwala obniżyć koszty

Segregacja odpadów zapewnia również oszczędności finansowe: materiały takie jak odpady organiczne, szkło, papier, tekstylia i metal są cenne. Na przykład przetwarzamy odpady z warzyw, owoców i ogrodów (VGF) oraz odpady żywnościowe w kompost, który wytwarza biogaz (zielony gaz) i ciepło. Recykling i ponowne wykorzystanie są tańsze niż spalanie. Spalanie tych cennych surowców wraz z odpadami resztkowymi jest nie tylko szkodliwe dla środowiska, ale także kosztuje więcej pieniędzy.

Posegregowane odpady pozostają posegregowane

Wszystko, co oddajesz osobno do pojemników i na wysypisko śmieci, pozostaje posegregowane. Zebrane materiały są w miarę możliwości ponownie wykorzystywane. Na przykład stare szkło staje się nowym szkłem, stary papier staje się nowym papierem, a odpady VGF stają się kompostem. Zapewnia to wiele korzyści dla środowiska. Recykling pozwala na utrzymanie kosztów zbiórki i przetwarzania odpadów na rozsądnym poziomie.

Czasami słyszy się: "Wszystko i tak wraca do jednej kupki". To nieprawda. Nasze ciężarówki za każdym razem zbierają ten sam surowiec. Tylko jeśli zebrany materiał jest źle posegregowany, nie zawsze można go prawidłowo poddać recyklingowi. Jeśli na przykład w VGF, papierze lub PMD jest zbyt dużo odpadów resztkowych, to niestety nadal muszą one trafiać do odpadów resztkowych i są spalane. Jest to bardzo niefortunne, ponieważ tracimy surowce. Mniejsza ilość odpadów resztkowych jest ważna dla środowiska i portfela.

Sprawdź swoją wiedzę w quizie dotyczącym segregacji odpadów

Styropian, puste pudełko po pizzy lub rozbita szklanka. Czy wiesz, co należy do którego pojemnika?
Rozwiąż quiz i dowiedz się, co już wiesz o segregacji odpadów.
Po zakończeniu quizu otrzymasz dostosowane porady, które pozwolą Ci poszerzyć swoją wiedzę.

> Do quizu

 

Zapisz się do naszego newslettera

 

 

Co z opłatami za odpady?

Opłata za zbiórkę odpadów stanowi przeniesienie kosztów poniesionych przez Waardlanden i gminy na zbiórkę i przetwarzanie odpadów. Waardlanden i gminy dokładają wszelkich starań, aby utrzymać koszty zbiórki i przetwarzania odpadów na rozsądnym poziomie. Niemniej jednak koszty te rosną.
> Dowiedz się dlaczego tutaj

Segregacja odpadów do recyklingu to coś, co robimy razem

Wspólnie z Państwem i gminami dążymy do społeczeństwa i gospodarki o obiegu zamkniętym. Gdzie wyrzucane produkty i materiały nie marnują się poprzez wyrzucanie i spalanie. I gdzie ponownie wykorzystujemy jak najwięcej. W ten sposób chronimy cenne surowce. I zapobiegamy marnotrawstwu. Wiele osób jest już tego świadomych i segreguje swoje odpady. To dobrze!

Pomagamy tam, gdzie możemy, umieszczając i opróżniając pojemniki, w których można segregować odpady. Zebrane odpady i materiały przewozimy do wyspecjalizowanych zakładów przetwarzania w celu recyklingu. Oczywiście możesz również zwrócić się do nas z pytaniami dotyczącymi ograniczania ilości odpadów i jeszcze lepszej ich segregacji.

> Poznaj naszą trenerkę środowiskową Nelleke, która chętnie służy radą i wskazówkami.

beeldmerk afval a rgb