PARTICULIEREN
Terug naar overzicht

Inwoners deden in het onderzoek van vorig jaar goede suggesties. Deze suggesties hebben we aangevuld met onze suggesties en mogelijke maatregelen. Via de vervolgenquête die we nu houden, willen we graag van inwoners van de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden weten wat zij van de maatregelen vinden.

U kunt de vragenlijst starten via deze link. Op de pagina over het nieuwe grondstoffenbeleid van onze website vindt u meer informatie over de stand van zaken rond het nieuwe beleid. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

De enquête loopt tot en met vrijdag 5 februari.

Resultaten betrokken bij nieuw beleid

De resultaten van het onderzoek worden dit voorjaar gepubliceerd. De gemeenten en Waardlanden verwerken de resultaten in de stukken die de gemeenteraden gebruiken bij het vaststellen van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid.