PARTICULIEREN
Terug naar overzicht

De enquêteresultaten geven inzicht in wensen, motieven en beleving van inwoners rond het thema afval/grondstoffen en inzameling.

Thuis afval (zeer) goed scheiden

84%

Grof huishoudelijk afval zelf wegbrengen

76% (73% tevreden)

Grof huishoudelijk afval thuis laten ophalen

15% (56% tevreden)

Bekendheid dat grof huishoudelijk afval niet bij verzamelcontainers 
in de wijk geplaatst mag worden

93%

Tevreden over de informatievoorziening

55%

Informatiebehoefte:

  • Resultaten afvalscheiding
  • Wat gebeurt er met grondstofstromen
  • Scheidingsregels

45%

43%

41%

Algemeen rapportcijfer dienstverlening Waardlanden

7,6

Respondenten ervaren de meeste belemmeringen bij het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft), vanwege ervaren stank en ongedierte. Bij het scheiden van plastic verpakkingen, metaal en drankpakken (pmd) geeft men vaak aan dat de scheidingsregels onduidelijk zijn.

Vooral het tegengaan van afval dumpen noemen inwoners als belangrijk onderwerp voor het nieuw te ontwikkelen beleid. Overige suggesties die worden gedaan, betreffen onder meer het stimuleren van het voorkomen van afval en afval scheiden. Ook genoemd worden bijvoorbeeld het geven van goede uitleg waarom welke kosten worden gemaakt en over bron- versus nascheiden.

De uitkomsten van de enquête zijn behulpzaam bij het verkrijgen van inzicht in wensen, motieven en beleving van inwoners van de afval- en grondstofinzameling. De enquête maakt deel uit van de voorbereidingen van de ontwikkeling van nieuw beleid, dat is gericht op meer en beter scheiden van herbruikbaar afval (grondstoffen) en het verminderen van de hoeveelheid restafval. Inwoners betrekken is een belangrijk aspect van het ontwikkelproces.

Inwoners kunnen blijven meepraten

Inwoners van Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden kunnen wensen en ideeën over ‘meer grondstoffen, minder restafval’ blijven aangeven. Dit kan via het e-mailadres communicatie@waardlanden.nl.

Bekijk hier het rapport met de resultaten van de enquête.