Terug naar overzicht

Waardlanden is een samenwerkingsverband van de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Het bestuur van Waardlanden bestaat uit een wethouder uit elk van deze gemeenten.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart zijn de nieuwe colleges gevormd. Ook zijn de wethouders aangewezen die namens de gemeente plaatsnemen in het bestuur. Op donderdag 29 september heeft de eerste formele vergadering van het nieuwe bestuur plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn ook de rollen in het bestuur verdeeld. Het nieuwe bestuur van Waardlanden bestaat uit:

  • Voorzitter: Arjan Meerkerk, wethouder in gemeente Hardinxveld-Giessendam
  • Vice-voorzitter: Teus Meijdam, wethouder in gemeente Vijfheerenlanden
  • Portefeuillehouder Financiën: Johan Quik, wethouder in gemeente Molenlanden
  • Portefeuillehouder Personeel & Organisatie en Communicatie: Mark de Boer, wethouder in gemeente Gorinchem

Bestuur van Waardlanden

Bestuur Waardlanden: Teus Meijdam, Arjan Meerkerk, Mark de Boer en Johan Quik